неделя, юни 07, 2009

E8 – Теорията на Всичко?

“Теорията за Всичко” на Гарет Лиси обединява гравитацията с останалите фундаментални сили на природата използвайки този модел наречен Е8. Елементарните частици са разположени на всяка една от 248-те му точки.

Червените, оранжевите, зелените, синините и лилавите триъгълници представляват разнообразните кварки. Жължите и сиви триъгълници отговарят на лептоните – видове частици, които включват електроните и неутрината.

Частиците носители на силите са показани като кръгове. Въртейки този модел ние виждаме как фундаменталните сили са скрити в структурата на модела. Лиси използва звездообразен модел за да ни покаже връзката между гравитацията и електрослабата сила. Зелените кръгове изобразяват частиците носители на гравитацията, а жълтите показват частиците носители на електрослабата сила.

Сините кръгообразни глуони, преносители на силното взаимодействие се появяват от центъра. Тук електроните и неутрината се придвижват към центъра формирайки друга звездообразна форма. В същото време кварките и анти-кварките се скупчват на гроздове по краищата.

Във всеки грозд кварките се групират по семейства по три, като всеки член на семейството е върха на триъгълник. Хексагонния модел, който Лиси използва за да обясни силната ядрена сила, също се съдържа в модела Е8. Използвайки проста геометрия, модела предсказва как глуоните, носители на силното взаимодействие ще взаимодействат с кварките. И въртейки модела отново се връщаме в началото му.

http://www.youtube.com/watch?v=-xHw9zcCvRQ&feature=related

1 коментар:

 1. Вселената е Енергопроизводна

  Според екипа на Сфера ИЛ Вселената е енергопроизводна. Т.е. фундаментът на нашия свят е енергийният кват, а не микрочастиците, както твърди квантовата физика.
  В своята енергетична теория те твърдят, че има само две фундаментални сили - Ентропия и Гравитация, а относителността е обърната.
  Според сферистите Време-Пространството е абсолютно, а енергията и материята са относителни спрямо него.
  В последната си статия те твърдят, че микрочастиците продуцирани от цялата колайдърна индустрия са производни на реакцията, а не съставни на изходните частици.
  Сферистите продължават развитието на енергетичната си теория и смятат, че тя решава фундаментални физични проблеми, като двойнствения характер на енергийните кванти, обединението на фундаменталните сили, менажерията от микрочастици и др.
  Статиите на Сфера ИЛ са на адрес: http://research.zonebg.com/pubs.htm

  ОтговорИзтриване