петък, януари 15, 2010

8% от човешкия генетичен материал идва от вирус


Ново изследване показва, че генома на хората и други бозайници съдържа ДНК произхождаща от вмъкването на борнавируси, РНК вируси, чиято репликация и транскрипция се осъществява в ядрата на клетките. (Credit: iStockphoto)
ScienceDaily (Jan. 8, 2010) — Около 8% от човешкия генетичен материал идва от вирус и не принадлежи на нашите предци, според изследователи в Япония и Щатите. Изследването, и придружаващата я статия в News & Views от Тексаския Университет Арлингтън са на проф. Cédric Feschotte, и са публикувани в сп. Нейчър (Nature).

Изследването показва, че геномите на хората и други бозайници съдържа произхождащо от вмъкването на борнавируси (bornaviruses), РНК вируси, чиято репликация и преписване (транскрипция) се осъществява в ядрата. Feschotte е писал по скорошно изследване водено от проф. Keizo Tomonaga в университета в Осака. Feschotte каза, че тази вирусно предавана ДНК може би е причината за мутации и психични разстройства също като шизофренията и проблеми с настроението.

В статията си, Feschotte спекулира относно ролята на такива вирусни добавяния да причиняват мутации с еволюционни и медицински последствия.

Асимилацията на вирусните серии в генома домакин е процес, който се нарича ендо-генизиране (endogenization). Това се случва, когато вирусна ДНК се интегрира в хромозома от репродуктивни клетки и в последствие преминава от родителите на наследниците. Досега, ретровирусите са единствените познати вируси, които генерират такива ендогенни копия в гръбначните организми. Но Feschotte казва, че учените са открили, че не-ретровирусите наречени борна-вируси са били ендогенизирани постоянно в бозайниците през еволюцията.
Борнавируса (BDV) дължи името си на града Борна, Германия, където е избухнала вирусна епидемия през 1885 и повалила конете на кавалерията. BDV инфектира птици и бозайници, включително и хора. Той е уникален защото инфектира само невроните, установявайки упорита инфекция в мозъка на домакина, и целият му жизнен цикъл протича в ядрата на инфектираните клетки. Feschotte казва, че тази интимна връзка между BDV и ядрото на клетката е накарало изследователите да разследват дали борнавирусите може да са оставили запис от минала инфекция под формата на ендогенни елементи. Те изследвали 234 познати еукариотични генома (тези геноми, които са били с напълно копирани серии/последователности) за сериите, които са подобни на тези от BDV. "Изследователите изровили плеяда от ендогенни подобни на борна Н (EBLN) елементи в много разнообразни по вид бозайници,”каза Feschotte.

Учените също са могли да възстановят спонтанни BDV вмъквания в хромозомите на отгледани човешки клетки, които били упорито инфектирани с BVD. На база тази информация, Feschotte предлага, че BDV вмъкванията може би са източник на мутации в мозъчните клетки на инфектираните индивиди.

"Тази информация дава хипотеза, която може да се тества за предполагаемата, но все още противоречива, причинна асоциация на BDV инфекцията с шизофренията и разстройствата на пхисичното състояние," каза Feschotte. Изследването в лабораторията на Feschotte, което до голяма степен се фокусира върху елементи, които може да се разместват, генетичните елементи, които могат да се движат и репликират в геномите на буквално всички живи организми, са представителни за изследването, което тече в UT Arlington, институция от 28 хил. студента, по пътя си да стане национално признат, топ университет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар