сряда, февруари 10, 2010

Вселената е 30 пъти по-скапана отколкото се мислеше преди


Снимка на звездния куп Плеяди. (Credit: iStockphoto/Paul LeFevre)

ScienceDaily (Jan. 27, 2010) — На колите им свършва горивото, на звездите също, а пък галактиките колапсират в черни дупки. Докато това става, Вселената и всичко в нея се скапва. Но какво означава това скапване/западане? Изследователите от Австралийския Национален Университет са открили, че Вселената е 30 пъти по западнала/скапана отколкото се мислеше преди.

Дипломираният студент Chas Egan и д-р Charley Lineweaver от ANU Research School of Astronomy and Astrophysics са изчислили ентропията на Вселената. Учените са изчислили ентропията за да разберат, колко е ефективен е двигателя или колко работа може да се извлече от гориво или колко скапана и неподредена/разхвърляна е дадена система. Използвайки нова информация относно бройката и размерите на черните дупки, те са открили, че Вселената има 30 пъти по-голяма ентропия от предните предположения.

"Ние отчетохме всички фактори, които допринасят за ентропията в наблюдаемата Вселена: звезди, звездна светлина, космическия микровълнов фон. Дори направихме изчисление за ентропията на тъмната материя. Но ентропията на черните дупки е тази, която доминира във Вселената.

Когато използвахме новата информация относно бройката и размерите на супермасивните черни дупки, открихме, че ентропията на Вселената е около 30 пъти по-голяма от предишните калкулации,” каза г-н Egan.

"Обратно на общоприетото мнение, поддържането на всички сложни структури, които виждаме около нас – галактики, звезди, урагани и кенгурута – имат нетен ефект увеличаващ неподредеността и ентропията на Вселената. Но, ако трябва да бъдем честни, тяхното допринасяне е пренебрежимо малко в сравнение с ентропията на супермасивните черни дупки,” добави д-р Lineweaver.

Резултатът на изследователите има важни последствия за земния и извънземния живот. „Вселената е започнала от състояние с ниска ентропия, и в съответствие със втория закон на термодинамиката, ентропията от тогава насам се увеличава,” каза г-н Egan. "Това е важно, защото количеството енергия достъпна за живота във Вселената, включително и извънземния живот, зависи от ентропията на Вселената. Бихме искали да знаем колко енеригя ще е достъпна на живите форми където и да е във Вселената, и къде е тази енергия. Първата стъпка към тази процедура е да се определи ентропията на Вселената. Това направихме ние.”

Д-р Lineweaver каза, че следващата стъпка в изследванията е да се изчислии колко близо сме до максимум ентропията, колко ентропия се продуцира и колко време имаме преди Вселената и целия живот в нея умре в неизбежна смърт.

Източник: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100126104844.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар