неделя, юни 27, 2010

Растенията демонстрират сложна способност за интегриране на информацияРастенията имат способността да интегрират информация за разположението на храната и конкурентите. Като резултат, те демонстрират уникални поведенчески стратегии за намирането и използването на хранителни вещества от почвата (Credit: Copyright Michele Hogan)

ScienceDaily (June 25, 2010) — Изследователски екип от Университета в Албърта е открил, че стратегията на растенията за добиването на хранителни вещества от почвата е резултат от интегрирането на различни типове информация.

Екологът J.C. Cahill от универтитета казва, че стратегията на растението отразява дневните риск-срещу-награда дилеми, които животните изживяват в тяхното търсене на храна.

Биолозите са установили от доста време, че едно животно използва информацията за местоположението на източника на храна и потенциалните конкуренти за да определи оптимална стратегия за търсене на храна. По нататъшния последващ поведенчески отговор е базиран на това, дали източникът на храна е достатъчно богат за да се приемат рисковете асоциирани със въвличането в конкуренция с други животни.

Cahill е открил растения, които също имат способността да интегрират информация за местоположението на храната и конкурентите. Като резултат, растенията демонстрират уникални поведенчески стратегии за намиране на ресурсите в почвата.

Предишни изследвания показват как растенията променят растежа на корените си във връзка с разположението на храната или с конкурентно растение. Cahill и колегите му сега показват интегриране едновременно на информацията за храната и конкурентите. „Тази способност за интегриране на информация е на ниво на сложност, която никога не е била наблюдавана преди при растенията,” каза Cahill. "Това е нещо, което предполагахме, че се случва само при животните."

Използвайки мини-rhizotron камера, наричана от групата на Cahill „камера на върха на пръчка”, изследователите са сравнили кореновото движение на набелязаните растения по отношение на различни местоположения на хранителни вещества и конкурентни растения.
Корените на едно растения на място, където хранителните вещества били наравно разпределени заели цялата ширина на почвата.

Когато две растения заели едно и също място и хранителните вещества били наравно разпределени, корените спрели да растат настрани един към друг. Имало пълно отделяне/изолация/сегрегация на кореновите системи; растенията избягвали контакта едно с друго. Cahill казва, че по отношение на риска срещу наградата, растенията избягвали едно друго, защото наградите били малки.

Но, когато хранителните вещества били поставени между две растения споделящи едно и също местоположение, кореновите системи и на двете растения порастнали много по-близо едно до друго. Cahill казва, че в този случай наградите били големи, и растенията рискували като увеличили конкуренцията помежду си.

Източник: ScienceDaily

Няма коментари:

Публикуване на коментар