петък, септември 17, 2010

Ново изследване предполага, че законите на физиката варират из ВселенатаИлюстрация на диполярната вариация в константата на фината структура, алфа, из небето, както е видяна от двата телескопа използвани в работата: телескопа Keck в Хавай и ESO Very Large Telescope в Чили. (Credit: Copyright Dr. Julian Berengut, UNSW, 2010)

ScienceDaily (Sep. 9, 2010) — Група от астрофизици в Австралия и Англия са открили доказателство, че законите на физиката са различни в различни части на Вселената.

Групата – от New South Wales, Swinburne University of Technology и University of Cambridge – e публикувалa доклад в списанието Physical Review Letters. Предварителна версия на документа в момента е под преглед.

Докладът обяснява как една от предполагаемите фундаментални константи на природата в крайна сметка изглежда, че не е константна. Вместо това, това ‘магическо число’ познато като константа на фината структура – ‘алфа’ за кратко – изглежда, че варира из вселената.

"След измерването на алфа в около 300 отдалечени галактики, се е показала последователност: това магическо число, което ни показва силата на електромагнетизма, не е еднакво навсякъде, както е тук на Земята, и изглежда, че варира непрекъснато по предпочитана/определена ос из вселената,” каза проф. John Webb от Университета New South Wales.

"Последствията от нашето текущи разбирания за науката са огромни. Ако законите на физиката се окаже, че са просто ‘местни закони’, то тогава наблюдаемата част на вселената e благосклонна към съществуването на живота и човешките същества, докато другите по отдалечени райони, може би изключват възможността за формиране на живот, най-малкото такъв какъвто го познаваме."

"Ако нашите резултати са коректни, очевидно е, че ще имаме нужда от нови физични теории за да ги задоволят.”

Заключенията на изследователите са базирани на нови измервания с Very Large Telescope (VLT) в Чили, заедно с предишни измервания от най-големите оптични телескопи в обсерваторията Keck в Хавай.

Julian King от Университета New South Wales обясни как ги е поразил новият резултат след комбинирането на две серии от измервания. "Телескопите Keck и VLT са в различни полусфери – те гледат в различни посоки във Вселената. Гледайки на север с Keck ние виждаме, осреднена, по малка алфа в отдалечените галактики, но когато гледаме на юг с VLT виждаме по-голяма алфа."

"Вариацията е много малка – около 1 на 100 000 – из наблюдаемата вселена, но е възможно да се получат доста по-големи вариации отвъд наблюдаемия хоризонт,” каза King.

Откритието ще принуди учените да преосмислят разбирането си за законите на Вселената. „Константата на фината структира и други фундаментални константи, заемат централно място в теориите на физината. Ако те наистина варират, ще имаме нужда от по-добра и по-дълбока теория," каза д-р Michael Murphy от Swinburne University.

"Тъй като ‘варираща константа’ ще разтърси нашето разбиране за света, извънредните твърдения изискват извънредни доказателства. А това, което открихме, без съмнение е извънредно."

"Това е един от най-големите въпроси на модерната наука – дали законите на физиката са еднакви навсякъде във вселената и през цялата й история? Ние сме решени да отговорим на този въпрос по един или друг начин."

Други изследователни, които участват в изследването са проф. Victor Flambaum и докторанта Matthew Bainbridge от University of New South Wales, и проф. Bob Carswell от University of Cambridge (UK).

Източник: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100909004112.htm

1 коментар: